Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. Taraflar:

-SATICI: Ünvanı, Adres, Telefon, E-posta 

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

-ALICI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres, Telefon, E-posta

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

 1. İşbu anlaşmanın esasını oluşturan, alıcının, satıcıya ait ….. internet sitesinde gerçekleştirdiği elektronik ortamda siparişi kapsayan, aşağıda belirtilen ürünün nitelikleri ve satış fiyatı hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi amacını taşımaktadır. Taraflar arasında, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine dairdir.
 2. Mal/hizmet, alıcının belirttiği …… adresinde ikamet eden …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.
 3. Alıcı, satıcı internet sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 4. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla, her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir.
 5. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
 6. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 8. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi durumunda, alıcı ürünü 3 gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.
 9. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda alıcı siparişi iptal etme, emsal ürünle değiştirme veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar erteleme haklarından birini kullanabilir. alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu durumda kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
 11. Tipografik hatalar ve yanlış fiyat girişinden firmamız sorumlu tutulmaz.
 12. Alıcı, sözleşme kapsamındaki ürünün teslimatından itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için belirtilen süre içinde satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürünün 3. kişiye veya alıcıya teslim edilmiş olması durumunda, satıcıya gönderilen ürün ile ilgili kargo teslim tutanağı örneği ve fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin satıcıya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.
 13. Cayma hakkı, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, tek kullanımlık, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçmiş ürünler için geçerli değildir. Ayrıca, aşağıda belirtilen ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır:
 • Her türlü yazılım ve programlar
 • DVD, VCD, CD ve kasetler
 • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
 • Her türlü kozmetik ve sağlık ürünleri

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 2. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.(…../……../……)