İade ve iptal koşulları

CAYMA HAKKI

ALICI Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : ALICI, iade edilecek ürünü sadece SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmalarına teslim edebilir. Bu kargo firmaları dışında herhangi bir kargo şirketiyle SATICI’ya ulaştırılan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmemektedir. Bunun üzerine SATICI, ALICI’ya iptal işleminin gerçekleştiğine dair e-posta kanalıyla bildirim yapmaktadır. Belirtmek gerekir ki, iptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemiş ise, ücretin tamamı işlemin gerçekleştirdiği yöntem ile iade edilecek olup, ürünün kargoya verilmesi halinde kargo ücreti mahsup edilmek suretiyle ALICI’ya iade yapılmaktadır.

İADE VE İPTAL KOŞULLARI

Alıcı, sözleşme kapsamındaki ürünün teslimatından itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için belirtilen süre içinde satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürünün 3. kişiye veya alıcıya teslim edilmiş olması durumunda, satıcıya gönderilen ürün ile ilgili kargo teslim tutanağı örneği ve fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin satıcıya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkı, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek, tek kullanımlık, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçmiş ürünler için geçerli değildir. Ayrıca, aşağıda belirtilen ürünlerde cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttı